તમાચો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો ખાવો

  • 1

    ધોલ વાગવી.