તુમાર ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુમાર ચાલવો

  • 1

    કશાને અંગે પત્રવ્યવહાર લંબાવો કે લંબાવ્યા કરવો.