ત્યમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યમ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો તેમ; તે પ્રમાણે એમ.