ત્યાંથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાંથી

  • 1

    તે જગા કે પ્રસંગેથી; તેમાંથી.