તરંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરંગી

વિશેષણ

 • 1

  મનના તરંગ પ્રમાણે વર્તનારું.

 • 2

  તરંગો-કલ્પનાઓ કર્યા કરનારું.

 • 3

  તરંગવાળું; મોજાંથી હાલતું ડોલતું.

તુરંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુરંગી

વિશેષણ

 • 1

  તરંગી.