ત્રણ પાયાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રણ પાયાનું

  • 1

    ઠેકાણા વિનાનું; ગાંડું.