ત્રાજવું ઊચું ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાજવું ઊચું ચઢવું

  • 1

    વધવું; બઢતી થવી.