તરાડ બાઝવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરાડ બાઝવો

  • 1

    જોગ બેસવો; લાગ ફાવવો.