ત્રાસવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાસવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    આતંકવાદ; ઉગ્રવાદ; વ્યક્તિગત કે સીમિત સ્વાર્થ સાધવા હિંસા આચરીને રાષ્ટ્રના નાગરિકોમાં આતંક અને ભય ફેલાવવાની પ્રવૃત્તિ; 'ટૅરરિઝમ'.

  • 2

    ત્રાસ ફેલાય એમ કરવાથી ફવાય છે એવો રાજકીય મત.