ત્રાહ્ય પોકરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાહ્ય પોકરાવવી

  • 1

    ભારે ત્રાસ વર્તાવવો.