ગુજરાતી

માં તેલગુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેલગુ1તેલુગુ2તૈલંગ3

તેલગુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તેલંગણના લોકોની ભાષા.

ગુજરાતી

માં તેલગુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેલગુ1તેલુગુ2તૈલંગ3

તેલુગુ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તેલંગણના લોકોની ભાષા.

ગુજરાતી

માં તેલગુની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેલગુ1તેલુગુ2તૈલંગ3

તૈલંગ3

પુંલિંગ

  • 1

    તેલંગણ; પ્રાચીન તૈલંગ દેશ.

મૂળ

सं.