તલમાં તેલ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલમાં તેલ હોવું

  • 1

    -માં તથ્ય કે કસ યા લાભ હોવો.