તુલ્યનિંદાસ્તુતિભાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુલ્યનિંદાસ્તુતિભાવ

પુંલિંગ

  • 1

    નિંદા ને સ્તુતિ વિષે સમાનતાનો ભાવ.