તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું

  • 1

    જીવસટોસટ-પૂરી જોખમદારીથી, સાવધાનીથી વર્તવું.