તલવાર બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તલવાર બાંધવી

  • 1

    કેડે તલવાર લટકાવવી; લડવૈયા થવું.

  • 2

    યુદ્ધમાં ઊતરવું.