તળાવ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળાવ જવું

  • 1

    ઝાડે ફરવા-શૌચ જવું.

તળાવે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળાવે જવું

  • 1

    ઝાડે ફરવા-શૌચ જવું.