તળિયાછંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયાછંટ

અવ્યય

  • 1

    તળિયું ખુલ્લું થઈ જાય તેમ; ખુલ્લેખુલ્લું; પૂરેપૂરું ખુવાર.