તળિયું ટાઢું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયું ટાઢું કરવું

  • 1

    તળિયારું; પોતાની સ્થિતિ સ્થિર-નિશ્ચિત કરી લેવી.