તેવણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેવણ

સર્વનામ​

  • 1

    (પારસી) એવણ; એ.