તસકો તોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તસકો તોડવો

  • 1

    ઠપકો આપવો.