ગુજરાતી

માં તાકડુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તાકડું1તાકડે2તાકેડુ3

તાકડું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સોનીનું ત્રાક જેવું એક ઓજાર.

મૂળ

'ત્રાક' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં તાકડુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તાકડું1તાકડે2તાકેડુ3

તાકડે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    બરોબર તાકડાના-અણીના વખતે.

ગુજરાતી

માં તાકડુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તાકડું1તાકડે2તાકેડુ3

તાકેડુ3

વિશેષણ

  • 1

    તાકેલું નિશાન પાડનાર; તાકણિયું.

મૂળ

'તાકવું' ઉપરથી