તાગ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાગ કાઢવો

  • 1

    ઊંડાઈ માપવી.

  • 2

    અંદાજ કાઢવો.