તાગ મેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાગ મેળવવો

  • 1

    ઊંડાઈ માપવી.

  • 2

    અંદાજ કાઢવો.