તાછ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાછ મારવો

  • 1

    ઓપ દેવો; ચળકી આણવી.