તાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાણો; વણવા માટે તાણેલા લાંબા ઊભા તાર (આડા તાર કે વાણો).

  • 2

    વણવા માટે તૈયાર કરેલો તાણો (પવાયત સાંધ સાથેનો).