તાંત તૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંત તૂટવી

  • 1

    આશાનો કે સંપનો તંતુ તૂટવો.