તાથેઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાથેઈ

અવ્યય

  • 1

    તાતાથૈયા; નાચવાના તાનનો એક બોલ; તતથેઈ.

  • 2

    નાના બાળકને ઊભું થતાં શીખવતાં વપરાતો શબ્દ.