તાબૂત ઠંડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાબૂત ઠંડું કરવું

  • 1

    તાબૂતને સરઘસમાં ફેરવી છેવટે પાણીમાં પધરાવવું.