તાબેદારી ઉઠાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાબેદારી ઉઠાવવી

  • 1

    તાબામાં રહેવું; પરાધીન થવું.