તાંબા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંબા જેવું

  • 1

    તાંબા જેવું લાલ.

  • 2

    ખૂબ સારી નીરોગી તબિયતવાળું.