ગુજરાતી

માં તામ્રવર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તામ્રવર્ણ1તામ્રવર્ણું2

તામ્રવર્ણ1

વિશેષણ

  • 1

    તાંબાના રંગનું-લાલચોળ.

ગુજરાતી

માં તામ્રવર્ણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તામ્રવર્ણ1તામ્રવર્ણું2

તામ્રવર્ણું2

વિશેષણ

  • 1

    તાંબાના રંગનું-લાલચોળ.