તાયલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાયલું

સર્વનામ​

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો તારું.