તારણશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારણશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    તારણનું બળ કે શક્તિ; 'બૉયન્સી'.