તાર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર કાઢવો

  • 1

    રેસો કાઢવો.

  • 2

    કાંતીને રૂમાંથી સૂતરનો તાંતણો ખેંચવો.