તાર મોકલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાર મોકલવો

  • 1

    તાર દ્વારા સંદેશો મોકલવો.