તાલ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલ બેસવો

  • 1

    લાગ ફાવવો; મેળ આવવો.