તાલ મેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાલ મેળવવો

  • 1

    સંગીતમાં તાલનો ભંગ ન થવા દેવો.