તાળું ઠોકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું ઠોકવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.