તીખું આગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીખું આગ

  • 1

    આગ જેવું-ખૂબ તીખું.

  • 2

    ખૂબ ઉગ્ર.