તીડ પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીડ પડવાં

  • 1

    તીડનું ટોળું ચડી આવવું; એકઝપાટે હલ્લો થવો.