તીતીઘોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીતીઘોડો

પુંલિંગ

  • 1

    એક જાતનું પાંખાળું જીવડું.