તોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોડ

પુંલિંગ

  • 1

    નિકાલ; ફડચો; ફેંસલો (તોડ આણવો, તોડ કરવો, તોડ કાઢવો, તોડ પાડવો, તોડ મૂકવો, તોડ લાવવો).

  • 2

    સોગટામાં સામાની સોગટી પહેલી મારવામાં આવે છે તે, કે જે પછી પોતાની સોગટી ઘરમાં લઈ જઈ શકાય.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પગનાં માંસલ ભાગમાં થતી પીડા.