તોપમારો ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપમારો ચલાવવો

  • 1

    તોપના ગોળા ખૂબ છોડવા.