તોપ ફોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ ફોડવી

  • 1

    તોપ સળગાવવી; તોપનો ગોળો મારવો.

  • 2

    લાક્ષણિક ભારે કાંઈ પરાક્રમ કરવું.