તોબરો ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોબરો ચડાવવો

  • 1

    ઘોડાને મોંએ તોબરો બાંધવો.

  • 2

    રીસથી મોં ચડાવવું.