તો પછી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તો પછી

અવ્યય

  • 1

    તો તો; ત્યારે.