થૂંકેલું ચાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થૂંકેલું ચાટવું

  • 1

    બોલેલું વચન ન પાળવું.