થડોથડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થડોથડ

અવ્યય

  • 1

    અડોઅડ.

  • 2

    થડ થડ થઈને અથડાવાનો અવાજ.