ગુજરાતી

માં થથેડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થથેડો1થથૈડો2

થથેડો1

પુંલિંગ

  • 1

    થથરડો; જાડો લેપ-થર; થથૈડો.

ગુજરાતી

માં થથેડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થથેડો1થથૈડો2

થથૈડો2

પુંલિંગ

  • 1

    થથરડો; જાડો લેપ-થર; થથૈડો.