થનથન કરી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થનથન કરી રહેવું

  • 1

    આનંદમાં કૂદવું.